P.tesi - Cuma | 9:00 - 18:00
Hürriyet Mah. Eğitim Sok.Adalet İş Merkezi No.27, K.2 Çağlayan/Kağıthane/İstanbul

İŞ HUKUKU

İŞ HUKUKU

CK HUKUK müvekkillerine iş hukuku alanında öncelikle yasaya uyumluluk sağlanması, işçi ve işveren arasında uyuşmazlıkların çıkmasını önleme noktasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İş hukuku alanına giren sözleşmelerinin incelenmesi, yenilenmesi ile iş sözleşmelerinin feshine yönelik risk değerlendirmelerinin yapılması, çalışanların sadakat, gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, şirket çalışanlarına ilgili yasa ve yönetmelikler uyarınca gereğince gerekli eğitimlerin verilmesi, dava ve arabuluculuk süreçlerine ilişkin uyuşmazlık çözümleri konusunda hukuki yardım ve destek sağlamaktadır.