Arabuluculuk, tarafları aralarındaki uyuşmazlığı çözmek üzere ve müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya getiren, tarafsız ve objektif bir konumda bulunan, arabulucunun katılımıyla yürütülen, tarafların iradesine bağlı uyuşmazlık çözme yöntemidir. CK HUKUK olarak yargı yoluna gidilmeden önce uzlaşma önerilerini derinlemesine inceleyip, uyuşmazlık konusunu çözme imkanını sağlamaktadır.