CK HUKUK müvekkillerine bankacılık ve finans hukuku alanında; ipotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalar, kredi sözleşmeleri alanında hukuksal destek, ipotek ve teminatlarının hukuksal düzenlenmesi, kredi sözleşmelerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, Bankalar Birliği ve Bankacılık Denetleme Kurulu ve TMSF ilgili hukuksal işlemler konusunda hukuki destek ve danışmanlık vermektedir.