Vergi anlaşmazlıklarında soruşturma aşamasında müşteriye yardım etmekten başlayarak, birinci derece mahkemesinde ve yetkili temyiz mahkemelerinde, dostane bir çözüm için vergi uzlaşma komisyonları nezdinde sorunların çözülmesine ve karara bağlanmasına kadar, vergisel uyuşmazlıkların tüm aşamalarında hizmet sunmaktadır.